Zasady rekrutacji

  • Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka poprzez uzupełnienie formularza rekrutacji online lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
  • Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę.
  • Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje organ prowadzący i dyrektor placówki.
Rekrutacja Online