Klasy integracyjne


Klasa integracyjna jest tworzona z myślą o uczniach, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i długotrwałej pomocy specjalistycznej. Jej mała liczebność korzystnie wpływa na edukację dzieci.


Nauczanie w klasie integracyjnej jest prowadzone na podstawie programów realizujących założenia podstawy programowej z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

Rozwijając swoją ofertę dydaktyczną i terapeutyczną wprowadzamy do programu szkoły zajęcia specjalistyczne m.in:


  • zajęcia psychoedukacyjne
  • terapia logopedyczna
  • integrację sensoryczną (SI)
  • terapię zajęciową oraz pedagogiczną
  • zajęcia z bajkoterapii
  • terapię ręki
  • zajęcia z muzykoterapii
  • fizjoterapię

Nie zapominamy również o Rodzicach


– mogą oni liczyć na konsultacje z naszymi specjalistami.

Rekrutacja Online