Rekrutacja online

 

REKRUTACJA

Na rok szkolny:

/

Dane ucznia

Adres zamieszkania


Adres zameldowania


Nazwa i adres szkoły obwodowej wg zamieszkania

DANE MATKI (opiekuna prawnego)


DANE OJCA (opiekuna prawnego)


INFORMACJE DODATKOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA

(*) Zgody wymagane

Rekrutacja Online