Rekrutacja online

 

  REKRUTACJA

  Na rok szkolny:

  /

  Dane ucznia

  Adres zamieszkania


  Adres zameldowania


  Rekrutacja do klasy

  Nazwa i adres szkoły obwodowej wg zamieszkania

  DANE MATKI (opiekuna prawnego)


  DANE OJCA (opiekuna prawnego)


  INFORMACJE DODATKOWE

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  (*) Zgody wymagane

  Rekrutacja Online