Klasy terapeutyczne


Oferujemy również klasy terapeutycznych, które mają za zadanie wspierać rozwój uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Odpowiadają one na różne indywidualne potrzeby uczniów i tempo ich pracy.


Zaletą tych klas jest ich mała liczebność oraz opieka nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające na efektywną pracę z uczniem.

Rozwijając swoją ofertę dydaktyczną i terapeutyczną wprowadzamy do programu szkoły następujące zajęcia dodatkowe:


  • zajęcia psychoedukacyjne
  • terapia logopedyczna
  • integrację sensoryczną (SI)
  • terapię zajęciową oraz pedagogiczną
  • zajęcia z bajkoterapii
  • terapię ręki
  • zajęcia z muzykoterapii
  • fizjoterapię

Nie zapominamy również o Rodzicach


– mogą oni liczyć na konsultacje z naszymi specjalistami.

Rekrutacja Online