Angielski codziennie

Program pracy w zakresie języka angielskiego:

Zajęcia językowe odbywają się codziennie i prowadzone są zgodnie z programem nauczania. Uczniowie Szkoły Podstawowej Akademia Ucznia po ukończonym roku nauki przystępują do „Testu Akademii Ucznia”, który sprawdza wiedzę zdobywaną przez cały rok szkolny.

Podczas zajęć nasi podopieczni przygotowywani są poprzez zachęcanie do komunikacji w języku angielskim oraz wspieranie wiary dziecka we własne umiejętności uczenia się. Innowacyjnymi metodami pracy zachęcamy uczniów do nauki języka. Nauka ta powiązana jest z innymi obszarami nauczania w szkole podstawowej, w tym nowymi technologiami i multimediami.

Oprócz realizowanej Podstawy Programowej wiedza dzieci dopełniana jest z zakresu dodatkowego słownictwa tematycznego. Rozwiązywanie dużej ilości rebusów, zagadek i gier tematycznych pozwala dzieciom na rozbudowanie słownictwa oraz stymuluje swobodę wypowiadania się w tym języku. Wprowadzane są ponadobowiązkowe wierszyki, rymowanki i piosenki. Wiedza o kulturze angielskiej, jej obyczajach i tradycjach wzbogacana jest na bieżąco.

Nasi Uczniowie przygotowywani są do różnorodnych konkursów językowych, np. do Egzaminu Cambridge English: Starters, znanego również jako Young Learners English. (Starters, to pierwszy z trzech egzaminów Cambridge English: Young Learners przeznaczonych dla dzieci, uczęszczających do szkoły podstawowej). Zapewniamy solidne podstawy do późniejszej nauki w zakresie rozwoju umiejętności językowych, słownictwa, wymowy i gramatyki.

Celem prowadzonych ćwiczeń jest rozwój możliwości komunikacji werbalnej w młodym wieku w celu budowania solidnych podstaw kompetencji językowych.

Rekrutacja Online