Wychowywać to kochać i wymagać


Doskonale wiemy, że każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne. Dlatego stawiamy na indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczególnym atutem Szkoły Podstawowej Akademia Ucznia jest zapewnienie kameralnych warunków do nauki. Mało liczne grupy sprawiają, że nauczyciele są w stanie szybko zauważyć, które treści programowe przysparzają dziecku kłopotów. Szybka reakcja i odpowiedni dobór treści nauczania, pozwalają na niedopuszczenie do powstawania braków w nauce.

Powyższe słowa są myślą przewodnią naszej placówki, dlatego nie tylko wspieramy naszych podopiecznych, ale wymagamy od nich umiejętności niezbędnych do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie.
Jako szkoła kładziemy duży nacisk na intensywne zajęcia z języka angielskiego. Dzięki interesującym zajęciom z elementami zabawy i muzyki nasi podopieczni w łatwy i szybki sposób przyswajają wiedzę, zdobywają nie tylko umiejętności przewidziane w podstawie programowej, ale również mają możliwość praktycznego wykorzystywania języka angielskiego w codziennych sytuacjach.
Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia oferuje możliwość nauki drugiego języka obcego: hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego lub niemieckiego, zgodnie z zainteresowaniami uczniów i ich rodziców.

U nas nie ma czasu na nudę!

Realizujemy program nauczania, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizacja podstawy programowej oraz zajęć z języka angielskiego dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Oferujemy:

 • realizację podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • kameralne warunki
 • doświadczoną i kompetentną kadrę
 • wysoką efektywność działań dydaktycznych
 • intensywną naukę języka angielskiego
 • różnorodne zajęć podwyższające kompetencje edukacyjne uczniów m.in:
  • zajęcia sportowe SKS
  • zajęcia sportowe z elementami boksu
  • warsztaty muzyczne
  • kółko matematyczne
  • zajęcia z native speakerem
  • warsztaty savoir-vivre
  • nauka pływania
  • warsztaty dietetyczne
 • wszechstronną pomoc specjalistyczną m.in.:
  • zajęcia wyrównawcze
  • arteterapia
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
  • logopedię
  • fizjoterapię
  • zajęcia SI
 • bieżącą pomoc dla dzieci i ich rodziców (psycholog, pedagog)
 • możliwość przygotowania do egzaminu Cambridge English: Starters, znanego też jako Young Learners English

Dużą wagę przywiązujemy do stwarzania przyjaznej atmosfery, opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i obustronnej współpracy. Niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i tolerancji, sprzyjających otwartości i komunikatywności. Staramy się być elastyczni i nieustannie pogłębiać naszą wiedzę i umiejętności interpersonalne. Pragniemy dawać dzieciom pozytywne wzorce i podnosić ich kompetencje emocjonalno - społeczne.

Godziny pracy szkoły

Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach podstawy programowej trwają między godziną 8.00 a 13.00.


Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działa w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 13.30 – 17.00. Między innymi w czasie zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach rozwijających kompetencje edukacyjne uczniów.

Są to między innymi:

 • szachy,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia sportowe SKS,
 • zajęcia sportowe z elementami Boksu,
 • warsztaty muzyczne,
 • koło matematyczne,
 • zajęcia z native speakerem,
 • warsztaty savoir-vivre.
 • nauka pływania
 • warsztaty dietetyczne

Posiłki

Przerwa śniadaniowa 8.45 - 8.55

Przerwa obiadowa 13.00 - 13.30

W naszej placówce istnieje możliwość zamówienia smacznych i zdrowych obiadów dla dzieci. Przy wyborze posiłków istnieje możliwość dostosowania ich do indywidualnych zaleceń żywieniowych uczniów.

Zasady rekrutacji

 1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka w sekretariacie szkoły poprzez złożenie odpowiednich dokumentów (karty zgłoszenia).
 2. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę.
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje organ prowadzący i dyrektor placówki.


Skontaktuj się z nami

Aktualności

z naszej szkoły

24 sierpnia, 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się1 września o […]
26 czerwca, 2020

Wakacje 2020 czas start!

Drodzy Uczniowie! Życzymy, by Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w […]
19 czerwca, 2020

Zakończenie roku szkolnego 👩‍🎓👨‍🎓

W związku z zaleceniami MEN zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie […]
1 czerwca, 2020

Długi weekend 11-14.06.2020

Informujemy że 12 czerwca 2020r. tj. dzień po Bożym Ciele […]
1 czerwca, 2020

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka, który jest raz w roku,Niechaj lata […]
24 kwietnia, 2020

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja 2020

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym […]

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa

Akademia Ucznia w Wyszkowie

Rekrutacja Online