REKRUTACJA


Zasady rekrutacji
 
 
 1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka w sekretariacie  szkoły poprzez złożenie 
  odpowiednich dokumentów (karty zgłoszenia).

   
 2. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację
  o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje
  roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego oraz uczestniczyć wraz z dzieckiem
  w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę.

   
 3. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje organ prowadzący i dyrektor placówki.