KLASY TERAPEUTYCZNE

Oferujemy również prowadzenie klas terapeutycznych, które mają za zadanie wspierać rozwój uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Odpowiadają one na różne indywidualne potrzeby uczniów  i tempo ich pracy.

Zaletą tych klas jest mała liczebność oraz opieka dwóch nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające na efektywną pracę z uczniem.

Dodatkowo :

- Każdy uczeń jest otoczony troską i opieką wykwalifikowanego personelu szkoły
- Cała kadra pedagogiczna współpracuje ściśle ze specjalistami
- Szkoła jest kameralna, bezpieczna i tworzona przez ludzi z pasją, co sprzyja
  dobrej, ciepłej atmosferze
- Przygotowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które
  są idealnie dopasowane do możliwości oraz potrzeb konkretnego dziecka
- Uczniowie o specjalnych potrzebach mogą liczyć na dodatkowe
  zajęcia terapeutyczne.

Rozwijając swoją ofertę dydaktyczną i terapeutyczną wprowadzamy do programu szkoły następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia psychoedukacyjne,
- terapia logopedyczna
- integrację sensoryczną (SI)
- terapię zajęciową oraz pedagogiczną,
- zajęcia z bajkoterapii
- terapię ręki,
- zajęcia  z muzykoterapii,
- fizjoterapię.

Nie zapominamy również o Rodzicach – mogą oni liczyć na  konsultacje z naszymi specjalistami .