KLASY INTEGRACYJNE

Klasa integracyjna jest tworzona z myślą o uczniach, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i długotrwałej pomocy specjalistycznej. Jej mała liczebność  - do 18 uczniów – korzystnie wpływa na edukację dzieci.

Nauczanie w klasie integracyjnej jest prowadzone na podstawie programów realizujących założenia podstawy programowej, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniow.

Oferujemy również prowadzenie klas terapeutycznych , które mają za zadanie wspierać rozwój uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Odpowiadają one na różne indywidualne potrzeby uczniów  i tempo ich pracy.

Zaletą tych klas jest mała liczebność oraz opieka dwóch nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalające na efektywną pracę z uczniem.

Dodatkowo :

- Każdy uczeń jest otoczony troską i opieką wykwalifikowanego personelu szkoły
- Cała kadra pedagogiczna współpracuje ściśle ze specjalistami
- Szkoła jest kameralna, bezpieczna i tworzona przez ludzi z pasją, co sprzyja
  dobrej, ciepłej atmosferze
- Przygotowujemy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które są
  idealnie dopasowane do możliwości oraz potrzeb konkretnego dziecka
- Uczniowie o specjalnych potrzebach mogą liczyć na dodatkowe
  zajęcia terapeutyczne.

Rozwijając swoją ofertę dydaktyczną i terapeutyczną wprowadzamy do programu szkoły następujące zajęcia dodatkowe:

- zajęcia psychoedukacyjne,
- terapia logopedyczna
- integrację sensoryczną (SI)
- terapię zajęciową oraz pedagogiczną,
- zajęcia z bajkoterapii
- terapię ręki,
- zajęcia  z muzykoterapii,
- fizjoterapię.

Nie zapominamy również o Rodzicach – mogą oni liczyć na  konsultacje z naszymi specjalistami .