ANGIELSKI CODZIENNIE

Program pracy w zakresie języka angielskiego:

Zajęcia językowe odbywają się codziennie i prowadzone są zgodnie z programem nauczania zintegrowanego dla I etapu edukacyjnego. Uczniowie Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Adademia Ucznia po ukończonym roku nauki przystępują do „Testu Akademii Ucznia”, który sprawdza wiedzę zdobywaną przez cały rok szkolny. Pozytywna ocena upoważnia uczniów do odbioru „Certyfikatu Akademii Ucznia”, który jest dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności ucznia na poziomie rozszerzonym, kwalifikującym do nauczania przedmiotowego (nauczanie dwujęzyczne z native speakerem).
 
Podczas zajęć nasi podopieczni przygotowywani są poprzez zachęcanie do komunikacji w języku angielskim oraz wspieranie wiary dziecka we własne umiejętności uczenia się. Innowacyjnymi metodami pracy zachęcamy uczniów do nauki języka. Systematyczna praca w ramach trzech poziomów nauczania opiera się na odpowiednim i w pełni zintegrowanym rozwoju umiejętności językowych. Nauka ta powiązana jest z innymi obszarami nauczania w szkole podstawowej,  w tym nowymi technologiami i multimediami.

Oprócz realizowanej Podstawy Programowej wiedza dzieci dopełniana jest z zakresu dodatkowego słownictwa tematycznego. Rozwiązywanie dużej ilości rebusów, zagadek i gier tematycznych pozwala dzieciom na rozbudowanie słownictwa oraz stymuluje swobodę wypowiadania się w tym języku. Wprowadzane są ponadobowiązkowe wierszyki, rymowanki i piosenki. Wiedza o kulturze angielskiej, jej obyczajach i tradycjach  wzbogacana jest na bieżąco.
    
Nasi Uczniowie przygotowywani są do różnorodnych konkursów językowych, np. do Egzaminu Cambridge English: Starters, znanego również jako Young Learners English. (Starters, to pierwszy z trzech egzaminów Cambridge English: Young Learners przeznaczonych dla dzieci, uczęszczających do szkoły podstawowej). Zapewniamy solidne podstawy do późniejszej  nauki w zakresie rozwoju umiejętności językowych, słownictwa, wymowy i gramatyki.

Celem prowadzonych ćwiczeń jest rozwój możliwości komunikacji werbalnej w młodym wieku w celu budowania solidnych podstaw kompetencji językowych.


Główne założenia Programowe:

- zainteresowanie nauką angielskiego i czerpanie z niej przyjemności,
- zachęcenie dzieci do komunikacji w tym języku,
- powiązanie nauki języka z innymi obszarami nauczania w szkole podstawowej, w tym technologiami i multimediami,
- promowanie odpowiedzialnego, samodzielnego i świadomego uczenia się,
- wspieranie zaintrersowania językiem docelowym, poszanowanie języka obcego oraz posługujących się nimi ludzi i kultur.


„Podwieczorek z angielskim”

Zajęcia mają na celu oswojenie dzieci z językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Zastosowanie zróżnicowanych metod i form przekazu wiedzy skutecznie motywuje uczniów do posługiwania się jezykiem angielskim zarówno na zajęciach jak i poza nimi. Podczas spotkań nacisk kładziony jest na doskonalenie umiejętności spontanicznego budowania zdań, zwiększenie zasobu słownictwa, jak również utrwalenie prawidłowej wymowy. Uczniowie przygotowywani są w ten sposób do egzaminów językowych Cambridge Young Learnes English.