ORGANIZACJA


W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
 

Zajęcia edukacyjne realizowane w ramach bezpłatnej podstawy programowej, zaczynają się o godzinie 8.00 i trwają do godziny 13.00.


Oprócz podstawy programowej nasi podopieczni realizują również rozszerzony program z języka angielskiego. Codzienny kontakt  z osobą mówiącą tylko w języku obcym, daje dzieciom możliwość szybszego i naturalnego poszerzania kompetencji językowych, pozwala również na rozszerzenie  wiadomości z tego przedmiotu.


Świetlica szkolna 

Świetlica szkolna działa w godzinach 7.00 - 8.00 oraz 13.30 – 17.00. W czasie zajęć świetlicowych dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Są to między innymi: szachy, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe SKS, kółko muzyczne.


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizujemy wiele różnorodnych zajęć indywidualnych i grupowych, m.in.: zajęcia wyrównawcze, arteterapia, Trening Umiejętności Społecznych, itd. Mają one na celu doskonalenie i rozwijanie mocnych stron uczniów, a także kompensowanie i korygowanie trudności edukacyjno - społeczno - komunikacyjnych.

 

Posiłki

Przerwa śniadaniowa 8.45 - 8.55

Przerwa obiadowa 13.00 - 13.30


W naszej placówce istnieje możliwość zamówienia smacznych i zdrowych obiadów dla dzieci. Przy wyborze posiłków istenieje możliwość dostosowania ich do indywidualnych zaleceń żywieniowych uczniów.

W sytuacji wcześniejszego powiadomienia o nieobecności dziecka w szkole opłata za obiad nie jest naliczana.