O NAS

Polsko- Angielska Szkoła Podstawowa Akademia Ucznia w Wyszkowie
jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

 

Doskonale wiemy, że każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne. Dlatego stawiamy  na  indywidualne podejście do każdego ucznia. Szczególnym atutem Akademii Ucznia jest  zapewnienie kameralnych  warunków do nauki. Mało liczne grupy sprawiają, że  nauczyciele są w stanie szybko zauważyć, które treści programowe przysparzają dziecku kłopotów. Szybka reakcja i odpowiedni dobór treści nauczania, pozwalają na niedopuszczenie do powstawania braków w nauce.                                         

 
"Wychowywać to kochać i wymagać"


Powyższe słowa są myślą przewodnią naszej placówki, dlatego nie tylko wspieramy naszych podopiecznych, ale wymagamy od nich umiejętności, niezbędnych do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie.


Jako szkoła polsko – angielska kładziemy duży nacisk na intensywne zajęcia z języka angielskiego. W przeciwieństwie do innych placówek, lekcje z tego przedmiotu odbywają się  u nas codziennie. W trakcie ich trwania uczniowie mają możliwość pracy  z wykwalifikowanymi nauczycielami, którzy w procesie dydaktycznym posługują się tylko językiem angielskim. Dzięki interesującym zajęciom z elementami zabawy i muzyki nasi podopieczni w łatwy i szybki  sposób przyswajają sobie wiedzę, zdobywają nie tylko umiejętności przewidziane w podstawie programowej, ale również mają możliwość praktycznego wykorzystywania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. 

Akademia Ucznia oferuje również możliwośc nauki drugiego języka obcego: hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego lub niemieckiego, zgodnie z zainteresowaniami uczniów i ich rodziców.


U nas nie ma czasu na nudę!