DLACZEGO MY

CO NAS WYRÓŻNIA? Nasza szkoła jest placówką niepubliczną, na prawach szkoły masowej. Realizujemy program nauczania, zatwierdzony przez MEN. Zajęcia z podstawy programowej i angielskiego są bezpłatne  i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych  każdego dziecka.

Zapewniamy:
 • klasy integracyjne
 • kameralne warunki
 • małe grupy
 • wszechstronną pomoc specjalistyczną
 • doświadczona, kompetentną i wykształconą kadrę
 • intensywną naukę języka angielskiego 
 • różnorodną ofertę zajęć świetlicowych
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych 
 • wysoką efektywność działań dydaktycznych 
 • prężnie działającą i pogłębioną współpracę z lokalnymi placówkami
 • organizowanie własnego konkursu talentów "Budzimy uśpione talenty"
 • bieżącą pomoc dla dzieci i ich rodziców (psycholog, pedagog)
 • udział w licznych wydarzeniach kulturowych, społecznych, sportowych 
 • możliwość przygotowania do egzaminu Cambridge English: Starters, znanego też jako Young Learners English
 • wymianę korespondencji dziecięcej z innymi placówkami w Polsce 
 • ciekawe wycieczki tematyczne 
   
Dużą wagę przywiązujemy do stwarzania przyjaznej atmosfery, opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i obustronnej współpracy. Niezwykle ważne jest dla nas zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i tolerancji, sprzyjających otwartości i komunikatywności. Każde dziecko jest dla nas indywidualnością, dlatego też staramy się być elastyczni i nieustannie pogłębiamy naszą wiedzę i umiejętności interpersonalne. Pragniemy dawać dzieciom pozytywne wzorce i podnosić ich kompetencje emocjonalno - społeczne.